Ranga Hauora - Burwood Hospital

Ranga Hauora recognises the significance of :

 • Ensuring tangata whaiora feel at ease when receiving care
 • Identifying cultural issues when working with whānau, hapū and iwi
 • Enabling staff to access the support and resources available to meet the cultural requirements of whānau, hapū and iwi

Ko te whakataukī o "Te Whare Toa Takitini" e pa ana ki a rātou kia tomo mai ki roto mō te tikaka ora o te tinana, hinekaro me tō wairua hoki.

"Ehara taku toa, i te toa takitahi, katahi, ko taku toa he toa takitini."

The proverbial saying which underpins Te Whare Toa Takitini/Burwood Hospital, concerning those who enter therein for their physical, mental, spiritual growth and wellbeing, is as follows:

"Mine is not the strength of one alone, it is the strength of many."

Ko wai mātou - Who are we?ranga hauora.bmp

Ranga Hauora team:

 • Kaumatua
 • Kaiwhakahaere
 • Āwhina

Mihinui - acknowledgements

 • Tangata Whaiora / patients & their whānau
 • Māori Community
 • Chaplains to Māori
 • Māori Wardens
 • Māori Womens' Welfare League
 • Kaimahi Māori

Ka Mahi - what we do?

 • Kai kōrero-tia - networking and liaison
 • Tikanga & Kawa - customs, values, beliefs
 • Kai ako
  • education and training
  • workforce development
 • Hauora kori-nga tūroro - clinical input
 • Rapunga kōrero - research involving staff & patients
 • Ranga Hauora Assessment – Te Whare Tapa Whā
 • Kura Mātauranga -sharing skills and knowledge 

Kaitiakitanga

 • To work with Te Iwi Māori to ensure service delivery is effective and safe.
 • He ringawera mō te tari i roto i te iwi: to work within the service to promote and develop quality service to Te Iwi Māori

Philosophy - Matāmua

A Philosophy of Ranga Hauora

Contacts

Kaiwhakahaere: 03 383 6873

Āwhina: 03 383 7552

rounded corners top

Related Documents

rounded corners bottom
Page last reviewed: 20 February 2014